Геометрія Просвітлення @ Музей історії Києва/Музей истории Киева/Museum of Kyiv history, Kyiv [с 17 по 31 января]

Геометрія Просвітлення


331
17 - 31
января
17:30 - 12:00

 Страница мероприятия
Музей історії Києва/Музей истории Киева/Museum of Kyiv history
Богдана Хмельницького вул., 7, Киев, 01001
ukr/eng: 17 січня у Музейно-виставковому центрі «Музей Історії Києва» відкрилась виставка «ГЕОМЕТРІЯ ПРОСВІТЛЕННЯ», де представлені твори живопису Psychotronic art Андрія Сідерського, акцентовані гротескною пластикою Богдана Андрійцева.

У випадку мистецької практики Андрія Сідерського йдеться не просто про певну художню «оптику» — «особливий погляд» митця, як зазвичай, але про потужну медитативну оптику.
Сідерський — відомий в світі майстер йоги із майже 40-річною практикою, що народився та працює в Києві. Розробник сучасних тренінгових систем з гімнастики йогів та засновник міжнародного тренінгового проекту Yoga23, засновник першої і найбільшої студії йоги в Києві та Україні, автор професійної літератури та неодноразово перевиданого езотеричного твору «Третє Відкриття Сили», перекладач книг Карлоса Кастанеди та Річарда Баха, поет і художник. Сідерський вже понад 13 років створює картини в жанрі абстрактного живопису, у напрямку, названому ним Psychotronic art (Психотронне мистецтво).

Важливий ракурс на його художню практику розкривається завдяки професійному дослідженню знавця сакральних текстів Індійського субконтинента, арт куратора, колекціонера та есеїста Аджіта Мукерджі «Yoga Art» (вид. у 1975 році) про візуальне мистецтво, створюване практиками йоги: «Все єдине… Реальність одна, іншої не існує. Усвідомити через внутрішнє уявлення, сприйняти єдність всіх речей, об'єднуючи себе з Собою, суб'єкта з об'єктом, нуль з нескінченним, інтуїтивно зрозуміти це вище знання — мета йоги і її мистецтва»

Сам Сідерський зазначає:
«Мене завжди цікавив процес усвідомлення. А точніше, те, що відбувається на так званому «внутрішньому екрані» не в результаті роботи уяви, а як образний підсумок усвідомлення. Своєрідні абстрактні символічні «коди», які відображають результати роботи мозку, пов'язані з тими чи іншими процесами обробки інформації — просторової, соціальної, космічної… Після різних експериментів з різними образотворчими рядами я зупинився на геометричній абстракції. Саме в такому вигляді на «внутрішньому екрані» виникають проекції деяких «інформаційних згортків» подієвих рядів і понятійних комплексів. У своїх творах я намагаюся найбільш точно передати у вигляді абстрактних об'єктів якийсь відсторонений результат усвідомлювання, що проектується мозком на внутрішній екран. Мої твори не мають ніякого (спеціально закладеного) символічного значення. Це чисто фізичний код — геометрія кольорових плям, що певним чином модулюють відбите світло. Потік енергії падає на поверхню роботи, відбивається від неї, і в цьому відбитому потоці присутні характеристики впливу, закладені в роботу. Таким чином роботи впливають на простір і людину...»

Представлені на виставці твори об’єднує те, що вони з’явилися переважно протягом 2013-2016 років, у часі і просторі усвідомлення кризового та водночас еволюційного, проривного моменту.

«Геометрія Просвітлення» — це характеристика основного елементу виставки — унікального простору, який відтворюється Сідерським в певному місці, в певний час і через певні інструменти. Не менш важливим елементом є суб’єкт цього простору. Невеликі гротескні скульптури Богдана Андрійцева в контексті виставки «розгортають» реальну історію реальної людини, що перебуває у просторі Геометрії Просвітлення. Історію Людини, яка змінюється та змінює.

— 27.01.2017, о 18:30, у програмі виставки передбачена лекція/зустріч на тему «Антропологія просвітлення» із Тарасом Лютим (Taras Lyuty), доктором філософських наук, доцентом кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», письменником, поетом.

— Представляє виставку s.com.ua — postModern ArtGallery, онлайнова дилерська та арт-менеджерська компанія.

Виставка триватиме з 17.01. до 15.02. в МВЦ «Музей історії Києва» (вул. Б. Хмельницького, 7), працює за графіком та умовами МВЦ.
Акредитація для ЗМІ за номером (096) 90 65 189 (Ілона)
Менеджер від s.com.ua — postModern ArtGallery — Юлія (096) 614 46 44
Куратор від музею — Зоя Олександрівна (067) 935 13 87

— Since 17th January 2017 the Exhibition “GEOMETRY OF ENLIGHTMENT” presents new paintings by Andrei Siderski, works of Psychotronic art, and grotesque sculptures by Bogdan Andriitsev, which make the exhibition's conception more completed.

Andrei Siderski was born in Kyiv in 1960. He is a world known yoga master with almost 40-years experience in practicing, one of the world's leading specialists in developing modern yoga teaching methods and psychotronic training techniques, developer of modern approach in training of yoga gymnastics and international project Yoga23, writer — author of professional books and an esoteric work “The Third Discovery of Power” (many times republished since 1993), translator of books by Richard Bach and Carlos Castaneda, a poet and painter.

During more than 13 years Andrei Siderski creates paintings in abstract genre — works of “Psychotronic art”, an art practice and a movement that was developed and named by the artist.

An important view on his professional practice is revealed according to the book by a specialist of the sacred texts of the Indian subcontinent, art curator, collector and essayist Ajit Mukherjee «Yoga Art» (published in 1975) about works of visual art created by yoga practitioners: “Yoga art offers the total perception: All is One. Reality is one, without a second. To realize through inner apprehension the oneness of all things by uniting the self with the Self, subject with object, zero with infinite — to intuit this supreme knowledge is the purpose of yoga and its art.”

Siderski says: “I have always been interested in the process of awareness. Or rather, in the content of the so-called «inner screen», which is informed by an abstract essence of the awareness as such and not by the play of imagination… This content, an aggregate of the «informational convolutions» of event-series and conceptual complexes, reveals itself in certain visual «codes» that express the resulting states of brain, emerging in relation with the actual information processed — spatio-temporal, social, cosmic… Having explored and experimented with various graphic casts, I settled on geometric abstraction because this form renders most precisely that peculiar detached result of the awareness process, which the brain projects onto the «inner screen». My works are devoid of any specific symbolical meaning. In them I attempt to convey the content of the awareness process through abstract objects and purely physical code — the geometry of color patches, which modulate the reflected light in a certain way. Thus, when the stream of energy reaches the surface of the work and gets reflected, that reflected flow of energy contains the vibrational characteristics inherent in the initial intent of the work. It is in this way my works interact and exert an influence on space and people…”

Speaking about the art practice of Andrei Siderski it is worth to note not only his art optics, but also a powerful meditation optics, the ability to connect to areas that some call the Matrix.

The exhibition combines works that were created during 2013-2016 years, in the space of experiencing of crisis, perception of evolutionary, breakthrough moment.

The name of the exhibition «Geometry of Enlightenment» is not a unique name, it is rather the characteristic of its basic element — a unique space, created by the yoga master and artist Andrei Siderski in a certain place, at a certain time and using certain tools.

An important part of the exhibition is the subject — a person influenced by the Geometry of Enlightenment. These small sculptures, works of grotesque plastic by Bogdan Andriitsev, show the real story of a real person who is in the space of Geometry of Enlightenment. This is the story of a person, who is changing and changes.

— 27th January 2017, at 6:30 p.m., in the program of the exhibition will be a lecture / meeting «Anthropology of Enlightenment» by Taras Lyuty, Ph.D., Associate Professor of Philosophy and Religious Studies at National University of «Kyiv-Mohyla Academy», writer and poet.

— The exhibition is presented by s.com.ua — postModern ArtGallery.

Opening – 17th January at the Museum of Kyiv history (Bohdana Khmelnytskogo street, 7, Kyiv).

The exhibition will be closed 15.02.2017.

Contacts:

Yulia, manager of s.com.ua — postModern ArtGallery, (096) 614 46 44

Zoya, curator of Museum of Kyiv history, (067) 935 13 87

Ilona, public and media relations of Museum of Kyiv history, (096) 90 65 189

Andrei Siderski, Богдан Андрійцев
Обсуждение
image
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Пройдите быструю регистрацию или авторизацию.

Ближайшие мероприятия @ Музей історії Києва/Музей истории Киева/Museum of Kyiv history:

Виставка Петра Лебединця в рамках проекту Kyїv Art School
Музей історії Києва/Музей истории Киева/Museum of Kyiv history
Микита Кравцов «Тунельний зір» (графіка, живопис)
Музей історії Києва/Музей истории Киева/Museum of Kyiv history

Самые ожидаемые события в Киеве :

Kyiv coffee festival 3.0
Ulichnaya eda
Мітинг за цирк без тварин
Kyiv
Уличная еда. Апрель 2017
Ulichnaya eda
З Рюкзаком丨Фестиваль Подорожей
ВДНГ
Белые ночи vol.4
Белые ночи
Strichka Festival
Closer
The Great Gatsby Ballet
Афиша Kontramarka ua
08.04, David August & Christian Löffler - Kiev
Кіностудія ім. Довженка
Весенний Ретро Круиз 2017
ВДНГ
Большая конференция по SMM&Digital
Конгрес-Холл Космополит
Самые популярные мероприятия в твоей ленте новостей!